Titus Brandsma stadspatroon van Oss

Geachte aanwezigen, geachte monseigneur, in november 2015 benoemt Oss Titus Brandsma als ereburger van de stad. Het postume ereburgerschap markeert de dertigste verjaardag van Titus’ zaligverklaring door paus Johannes Paulus II, inmiddels zelf heiligverklaard. Met Titus zelf zou dat ook “subiet” moeten gebeuren lazen we destijds. Op 9 november 2021 namen de kardinalen en bisschoppen… Lees meer Titus Brandsma stadspatroon van Oss

Duiding gemeenteraadsverkiezingen Oss 2022

Ik wil eerst even kort terug naar de campagnetijd die voor ons soms wel dubbel voelde. Eerst, vooral praktisch, door de Corona-beperkingen. In de laatste weken vooral als gevolg van wat er wereldwijd speelt. Mede door de impact voor allerlei vanzelfsprekendheden, ook in onze gemeente. Tegen die achtergrond doet de beperkte opkomst extra pijn. Minder… Lees meer Duiding gemeenteraadsverkiezingen Oss 2022