“Serieus nemen van het andere geluid”

In een week waarin al zoveel is gezegd over de fusie Landerd-Uden heb ik mezelf de vraag gesteld of ik er nu wel of niet wat over zal schrijven. Je kunt stellen dat het niets toevoegt, dus laat maar. Anderzijds wordt het CDA een prominente rol toegedicht wat  het rechtvaardigt om nog eens te herhalen welk standpunt het CDA Oss vanaf het begin heeft ingenomen. 

Als CDA Oss hebben wij ons vanaf het begin uitgesproken vóór het onderzoeken van een scenario met Oss als mogelijke herindelingspartner, naast de andere scenario’s. En dan uiteraard wel serieus. Vanuit historisch en geografisch perspectief is dat niet meer dan logisch. En ook vanuit bestuurlijk toekomstperspectief, en daarmee voor de inwoners, is dat van belang. 

Oss heeft steeds de hand uitgestoken maar is in onze beleving slechts pro-forma betrokken. En dan kun je twee dingen doen. Of legt het naast je neer, je haalt de schouders op en je besteedt er verder geen aandacht aan of je draagt jouw standpunt uit. Wij zijn een landelijke partij en nogal wat CDA-leden hebben zich gemeld maar we krijgen ook volop berichten van niet CDA-leden. Dat heeft ons gesterkt in de gedachte om ons standpunt steeds helder uit te dragen. “Onderzoek het scenario met Oss als mogelijke herindelingspartner”. Niet meer, maar ook zeker niet minder. 

Bestuurlijk wordt vanuit Landerd en Uden voortdurend bepleit dat het proces van ‘onderop’ wordt opgebouwd om daarmee draagvlak te verkrijgen voor het genomen besluit. Toch, lijkt een groot deel van de inwoners van Schaijk zich daarin niet te herkennen en komt in protest. En laat ik voorop stellen dat er, ongeacht het besluit, altijd voor- en tegenstanders zullen blijven. Maar ook de gemeenteraden kunnen zich niet voor het geluid van het “Schaijks protest” afsluiten. Overigens is Reek losmaken van Schaijk vreemd. Er is niet serieus een scenario met Oss onderzocht. Daarmee is de overtuiging gevoed niet gehoord te zijn. 

Als CDA Oss steunden we vorig jaar, net zoals de Osse gemeenteraad, de zienswijze van het Osse College met het pleidooi voor een scenario van Schaijk en Reek naar Oss. Dat zou ook verstandig zijn, gelet op de kracht van onze regio die behoefte heeft aan een beperkt aantal grote, logisch samenhangende gemeenten die berekend zijn op de uitdagingen die op het bord van de gemeentelijke overheid liggen. Voor Uden met Zeeland liggen dan andere opties meer voor de hand. Zo vinden wij de ontwikkeling in het Land van Cuijk wel een goede keus en die in Grave een zorgelijke. Uiteraard kennen ook  onze CDA collega’s in Den Haag en het provinciehuis onze mening. Daarvoor zijn we immers een landelijke partij. Maar het mag helder zijn dat degenen die er voor aan de lat staan, zoals nu de Tweede Kamerleden, altijd hun eigen afweging maken, op basis van verschillende standpunten en bijbehorende argumenten. 

Ik bewonder mensen die strijden voor hun idealen, want dat betekent dat ze er met heel hun hart bij betrokken zijn. Dat geldt ook voor het Schaijkse protest. Ik ben blij dat dit in de Tweede Kamer serieus wordt genomen. En ik hoop dat het tot een afgewogen besluit komt waarin ook onze overwegingen worden meegewogen. 

Column in “Arena Lokaal” op 20/02/2021 inzake -Herindeling Landerd / Uden-

Gastvrijheid in 2021!

In de laatste maand van het jaar vieren we Kerstmis, het feest van het Licht. Zeer welkom na een jaar waarin het toch voor velen donker was met veel zorgen. Een vol huis omdat iedereen thuis moet blijven of juist een leeg huis omdat er niemand op bezoek mag komen. Geconfronteerd met de voordelen die het van huis uit werken met zich meebrengt zie ik ook velen geconfronteerd worden met keiharde realiteit van het alleen zijn. Een mens is niet gemaakt om in eenzaamheid te leven. Voor altijd ‘Gastvrijheid’!

In de aanloop naar Kerstmis vertellen we het verhaal van Jozef en Maria die bij een herberg geweigerd worden. In deze tijd van Corona moet een herbergier verplicht zijn logement sluiten en blijft het donker. Terwijl er de rest van het jaar juist daar zoveel gastvrijheid is. Het is prachtig om te genieten van een heerlijke maaltijd in een restaurant of op een terras. We kunnen ons erop verheugen als we een datum en tijdstip hebben afgesproken en we gastvrij welkom worden geheten. En meestal genieten we dan het meest van elkaars gezelschap. 

Dit jaar moeten we met alle beperkingen op zoek naar een andere gastvrijheid. We zijn thuis, mogen beperkt gasten ontvangen en gaan met of zonder hulp zelf aan de slag in de keuken. En toch is gastvrijheid meer dan alleen een synoniem voor eten en drinken. Het is ook ‘geven’. Gastvrijheid is niet alleen dat iemand het naar zijn zin heeft gehad, het is ook iemand echt helpen. En dat hoeft niet altijd met een maaltijd en is daarom, juist nu, een manier om gastvrijheid te tonen. 

Ik zou het ons gunnen, in een wereld die zo sterk gericht is op de -ik-, samen echt gastvrij te zijn. Gastvrijheid met gasten aan tafel maar ook gastvrij naar mensen die onze hulp nodig hebben. Mensen in onze directe omgeving, gewoon om de hoek. Mag dat mijn wens zijn voor 2021! Veel is voor altijd veranderd, maar er is altijd perspectief. Perspectief met het feest van het Licht, perspectief met Kerstmis. 

Ik wens u van harte een Zalig Kerstfeest en een goede gezondheid in een nieuw gastvrij jaar!