Duiding gemeenteraadsverkiezingen Oss 2022

Ik wil eerst even kort terug naar de campagnetijd die voor ons soms wel dubbel voelde. Eerst, vooral praktisch, door de Corona-beperkingen. In de laatste weken vooral als gevolg van wat er wereldwijd speelt. Mede door de impact voor allerlei vanzelfsprekendheden, ook in onze gemeente.

Tegen die achtergrond doet de beperkte opkomst extra pijn. Minder dan de helft van de kiesgerechtigden heeft zijn stem uitgebracht. Een van de belangrijkste oorzaken lijkt te liggen in een steeds grotere verwijdering tussen politiek en samenleving. Niet alleen landelijk maar ook lokaal. Dat eerste moet Den Haag zich aantrekken en dat houden wij onze partijgenoten ook voor. Het laatste ligt nadrukkelijk op onze bord. De opdracht is wat ons betreft dan ook helder; Zoals wij hier zitten hebben we allemaal een taak om te verbinden. Vier jaar lang, in gesprekken, door te luisteren en door besluiten toe te lichten of uitleggen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar het is wel nodig. 

Dan de uitslag voorzitter, ik wil beginnen om de VDG als de winnaar te feliciteren met haar winst, waardoor ze nu met afstand de grootste partij van Oss zijn geworden. Dat is gewoon een prestatie van formaat. Ook aan onze collega-partijen D66 en Groen Links willen wij zeggen gefeliciteerd met jullie winst. We kennen beide partijen al langer en we kennen hun bijdragen op de verschillende thema’s. Dan hebben we de nieuwkomers DDO en FvD die beide met 1 zetel in de raad komen. We kennen hen in Oss nog niet en wij zijn benieuwd naar hun bijdragen in de komende jaren. Waar partijen winnen zijn er ook partijen die verliezen. Dat hoort erbij maar komt altijd hard aan. De partijen kennende en uit gesprekken vertrouw ik erop dat zij dat een plaats kunnen geven en dat het hen niet zal beletten, zich vol te blijven inzetten in de Raad. 

En voor ons als CDA? Wij zijn tevreden. We hadden gehoopt op wat meer. Maar we hebben per saldo met onze nieuwe mensen, ons team 22, met  hun inspiratie en inzet en met onze campagne de landelijke trend van verlies kunnen keren. Dat op zich is al een prestatie, we wonnen in aantal stemmen ten opzichte van 2018 en zijn de derde partij geworden. Ik wil onze kiezers daarvoor hartelijk bedanken. 

De verkiezingsprogramma’s zoals wij die hier allemaal hebben gemaakt zijn geschreven in een ander perspectief. Er is wel wat aan de hand in de wereld; de oorlog in Ukraine en de daarmee gepaard gaande impact op energie, op voedsel, op gevoel van veiligheid en koopkracht. Dichterbij huis speelt een eerlijke woonmarkt met voldoende en betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen. Met alle financiële consequenties en beslag op de schaarse arbeidsmarkt van dien. Waarbij we steeds de doorkijk moeten maken naar de belangen van volgende generaties. Dat vraagt om het maken van keuzes en het vermogen om ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. 

Er is een nieuwe gemeenteraad gekozen met uiteraard volop ambitie. Terwijl we tegelijkertijd moeten beseffen dat we zullen moeten inspelen op onzekerheden en nieuwe uitdagingen. Dat gaat veel vragen van ieder van ons als raadslid. Maar ook van de samenwerking met het college. Natuurlijk moeten we opkomen voor onze visies en ideeën. Maar we moeten ook het vermogen hebben om te verbinden: oppositie – coalitie, over generaties, stad en buitengebied, met het college, met stakeholders en vooral met de samenleving.

Wat zien wij als prioriteiten in het proces van de komende weken? Een ambitieuze maar realistische grondhouding, in het brede perspectief dat van een bestuur verwacht mag worden. Waarbij we steeds oog hebben voor de korte termijn en voor de lange termijn. Een constructieve opstelling in de raad gericht op het gezamenlijke doel. Het besef van een voorbeeldfunctie in de manier waarop we met elkaar omgaan. Een stabiel college en ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, de actieve bereidheid om in- en extern verbindingen te zoeken. 

Wij zullen ons daar als CDA Oss hard voor maken. Wij wensen ons allen, met de VDG als degene die het voortouw neemt voorop, daarbij veel wijsheid en succes toe.  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s