Titus Brandsma stadspatroon van Oss

Geachte aanwezigen, geachte monseigneur, in november 2015 benoemt Oss Titus Brandsma als ereburger van de stad. Het postume ereburgerschap markeert de dertigste verjaardag van Titus’ zaligverklaring door paus Johannes Paulus II, inmiddels zelf heiligverklaard. Met Titus zelf zou dat ook “subiet” moeten gebeuren lazen we destijds. Op 9 november 2021 namen de kardinalen en bisschoppen een positief besluit over de heiligverklaring. Op vrijdag 4 maart maakte het Vaticaan bekend dat Paus Franciscus Titus Brandsma op zondag 15 mei 2022 heilig zal verklaren. Die heiligverklaring vond plaats tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Sint Pieter van Rome waar een aantal van u bij aanwezig was. Daarmee werd een ereburger van Oss een Heilige van wereldwijde betekenis. En vandaag wordt die ereburger van Oss, die heilige van de wereld, naast de Heilige Willibrord patroonheilige van onze stad Oss. Dankbaar dat u daartoe, Monseigneur, het verzoek van pater Buitendijk en pastoor Kerssemakers heeft gehonoreerd. 

Pater Buitendijk schrijft in zijn boekje over Titus als volgt: ‘vanuit onze tijd kijken wij met de ogen van vandaag naar de heiligen van toen’. Temidden van de industrialisatie in Oss bouwde Titus aan gemeenschapszin. Tussen het socialisme en liberalisme had hij voorzichtig een progressief standpunt. 

Was zich bewust van wat er gebeurde in de samenleving en wat er nodig was. Hij was altijd druk, zat in tal van besturen en verbanden, was als hoogleraar aan het seminarie van Nijmegen verbonden, streed voor Rooms-katholieke emancipatie, katholiek onderwijs en de journalistiek. Hij geloofde in het getuigenis van de waarheidsgetrouwe journalistiek. Brandsma hield van de waarheid. Dat maakte hem vastberaden. Titus Brandsma was blijkbaar een slechte nee-zegger. Zo was hij in de loop van zijn leven ook nog geestelijk adviseur van de ontelbare bonden en verenigingen, waaraan het roomse leven zo rijk was. Hij woonde de vergaderingen bij van katholieke wasbazen, banketbakkers, turners en van het rioleringswezen, er voortdurend op bedacht hun belangen in het licht van de eeuwigheid te zien en voortdurend de enige in de zaal die het gezellig samenzijn vanuit die verrassende gezichtshoek bezag. 

Hij wilde zaken mogelijk maken door de gemeenschap te betrekken, midden in de samenleving te staan met een nadrukkelijke toewijding aan de mens die, in maatschappelijk opzicht, soms kwetsbaar is. Titus draagt die beginselen met de liefde en het vuur van een apostel uit. 

Zowel de christelijken als de katholieken vereren in hun geschiedenis tal van heiligen die zij als hun voorbeeld stellen. Vooral de katholieken hebben hier tradities, die hun roem en eer zijn. 

Ontelbaar velen hebben in eeuwen van verdrukking, van nood, hun bezit, hun positie, hun gezin en zelfs hun leven met geestdrift prijsgegeven. 

Titus heeft zijn maatschappelijk activisme en strijdbaarheid zelf voorgeleefd. Voor Brandsma was deze daadkracht direct en principieel met zijn diepste overtuigingen verbonden. En die daadkracht, dat verantwoordelijkheidsgevoel kan ons inspireren. Het zou ons moeten inspireren want het is nu aan ons Ossenaren. Titus heeft zijn bijdrage geleverd en ons het voorbeeld gegeven. En dat voorbeeld en die inspiratie maken dat hij vanaf vandaag patroonheilige is van onze stad. 

Beste mensen, laten wij niet alleen dankbaar zijn voor wie Titus Brandsma was of voor wat hij allemaal heeft gedaan. Maar laten wij vooral ook zoeken naar wat hij in het hier en nu voor ons zal betekenen. Hoe hij ons vandaag de dag kan inspireren om daadkrachtig te zijn. Hoe Titus Brandsma ons kan leren kiezen voor het goede. Hoe hij ons kan helpen te durven staan voor de idealen van een echte samenleving. Van een gemeenschap waarin we oog hebben voor de ander en waarin we soms  offers brengen gelijk Titus. Ik gun ons die inspiratie, ik gun ons dat vertrouwen, ik gun onze stad deze patroonheilige Titus Brandsma. Niet vragen. Niet omzien. Niet oordelen. Gewoon helpen. Van harte gefeliciteerd.

(Viering Titus Brandsma parochie op 31 juli 2022)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s