Wat beloven we als CDA Oss onder de huidige omstandigheden ?

Met de inval van Rusland in de Oekraïne is de wereld totaal veranderd. De verschrikkingen in het oorlogsgebied en de wereldwijde bedreigingen en effecten beheersen het dagelijkse nieuws. Hoe lang dit gaat duren en wat de verdere gevolgen zullen zijn, is niet in te schatten. Onder die omstandigheden gaan de Osse inwoners hun nieuwe gemeenteraad kiezen. Hoe voelt dat voor Sidney van de Bergh, die voor de eerste keer lijsttrekker is van het CDA Oss ?

Onder de gegeven omstandigheden voelt campagne voeren voor mij dubbel. In gedachten leef ik mee met de mensen in de Oekraïne. Maar de campagne gaat over onze directe omgeving. Waar wij als politiek nu moeten aangeven wat wij de komende 4 jaar willen gaan realiseren. Terwijl allerlei vanzelfsprekendheden onder druk staan waaraan we, ook hier in Oss, gewend zijn: veiligheid, energie, voedsel, grondstoffen, koopkracht enzovoort. En waar we voor nieuwe opgaven staan die we snel moeten oppakken, zoals de opvang van vrouwen en kinderen die zijn gevlucht, inwoners voor wie de energierekening onbetaalbaar wordt, gevolgen voor de economie. Zaken die we, toen we onze verkiezingsprogramma’s schreven, niet speelden of heel anders lagen. Toen we optimistisch waren dat we het ergste van de Corona-maatregelen hadden gehad. En toen ondanks alle beperkingen de economie verbazingwekkend groeide. 

Dat voelt vreemd en ongemakkelijk. Sowieso vind ik dat “de politiek” de neiging heeft te veel te beloven waarvan je nog maar moet afvragen of de verwachtingen kunnen worden waargemaakt. Daarom benadrukken wij als CDA Oss steeds dat we ambitieus maar realistisch willen zijn in onze aanpak. Dat loopt daarom als een rode draad door onze campagne. We moeten niet alleen aangeven wat we willen bereiken en hoe. Maar ook welke dilemma’s daarbij spelen en in hoeverre we dat denken te kunnen waarmaken. Dus ook durven zeggen wat naar onze mening vanuit algemeen belang moet en wat niet haalbaar is, hoe graag we het ook willen. 

Onze verantwoordelijkheid nemen dus. Nuchter, alles afwegende en met een rechte rug. Met als uitdaging om juist daarin onze inwoners mee te nemen. In gesprek zijn en luisteren. Goed nadenken, keuzes maken en altijd met de bereidheid om die uit te leggen. Dat is de bestuursstijl waar wij als CDA Oss voor staan en die wij de afgelopen jaren in het College en de gemeenteraad hebben ingebracht. 

Zo hebben wij ons ook ingesteld op de maatregelen en problemen waarmee we de afgelopen jaren te maken kregen toen Corona onze samenleving binnensloop. Helaas tekent zich inmiddels een heel andere ontwrichting van ons dagelijks leven af. Waarvan we nu nog niet weten wat de gevolgen zijn.

In dat perspectief moet er nu een nieuwe gemeenteraad worden gekozen. Bestaande uit fracties en mensen die zeker ambitieus zijn. Maar die tegelijkertijd ook moeten beseffen dat we adequaat zullen moeten inspelen op onzekerheden en veranderende omstandigheden. Des te belangrijker is het dat er de komende periode onder die omstandigheden wijs en kundig wordt bestuurd. Dit vraagt, nog meer dan voorheen, veel van onze gemeenteraadsleden, van ons College en van de ambtelijke organisatie. Zowel qua achtergrond, kennis en kunde als qua persoon. 

En niet te vergeten van de raadsfracties. Natuurlijk moeten zij opkomen voor hun visies en belangen. Maar zij moeten ook het vermogen hebben om te verbinden: met andere partijen, met het College en met de samenleving. Ook als de meningen verschillen. Want we zullen samen keuzes moeten maken. Immers, besturen is in ons land gelukkig nog steeds een verantwoordelijkheid van ons allemaal, voor elkaar en met elkaar. Alleen dan kan onze gemeente stabiel worden bestuurd. 

Wat er nu speelt en wordt gevraagd is naar onze mening dan ook een test van de kracht van ons democratisch systeem waarbinnen wij ons gemeentebestuur voor de komende 4 jaren kiezen. Daarom is onze belangrijkste boodschap als CDA Oss: Ga stemmen! Met als aanbeveling om te kiezen voor die partij waarvan u denkt dat die het beste invulling kan geven aan wat op ons afkomt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s